SAMFUNNSANSVAR

I SKG er vi opptatt av mennesker og samfunnet. Alt vi leverer produseres under anstendige vilkår. SKG bidrar til mange organisasjoner på forskjellige måter. Ønsket om å hjelpe mennesker, og spesielt barn, står sterkt hos oss.

Vi støtter norske samfunnsspillere, har en egen støtteørdning for gode formål og leder et eget grasrotprosjekt hos 5 barneskoler i India. SKG sponser først og fremst frivillige samfunnsprosjekter med lave egenkostnader som deler våre verdier: