SALGS- OG
LEVERINGSBETINGELSER

SKG Emballasje selger varer kun til foretak registrert med et gyldig organisasjonsnummer. Ved å handle med oss, godkjenner du ved bestilling våre salgs- og leveringsbetingelser.

Følgende betingelser gjelder, så fremt du ikke har avtalt noe annet skriftlig med oss:

Priser/Tilbud/Ordrebekreftelse

Alle priser er oppgitt eksklusiv MVA.

Tilbud gjelder kun i angitt periode, etter dette kan SKG Emballasje endre salgspris og spesifikasjoner som følge av prisendringer.

Tilbudet er gyldig i 15 dager, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt.

Fraktkostnader kommer i tillegg og må betales av kjøper hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

Ordrebekreftelse ved trykkordre må signeres og returneres tilbake innen 2 dager for at ordren skal være gyldig. SKG Emballasje kan endre priser og betingelser for ordren hvis de ikke mottar ordrebekreftelsen innen 2 dager.

Alle tilbud gis uten forpliktelser og med forbehold om prisøkninger og endrede leveringsmuligheter.

Kostnader for klisjè/oppstart forekommer alltid ved trykkordre, hvis annet ikke er avtalt. Denne kostnaden blir oppgitt når trykkfil er mottatt eller ferdig produsert.

Alle nye kunder kredittsjekkes. Kredittsjekkens resultat avgjør betalingsbetingelsen. Vi har satt bort purre- og inkassoarbeid.

Salgspant

SKG Emballasje har salgspant i de leverte varer inntil salgssum med tillegg av renter og omkostninger er betalt i sin helhet, jfr. panteloven.

Full betaling skal skje innen 14 dager, så lenge ikke annet skriftlig foreligger. Etter forfall beregnes morarenter jfr. lov om forsinkelsesrenter.

SKG Emballasje kan gi avslag på kreditt uten nærmere begrunnelse og kan be om forskuddsbetaling delvis eller i sin helhet.

Kunden vil kun bli fakturert for det faktiske leverte antallet og ikke det bestilte antallet. Faktiske antallet kan avvike 0-20 % i forhold til bestilt antall avhengig av type produkt. Se ordrebekreftelse for avvik på bestilt produkt.

Forsinkelser / Force majeure

SKG Emballasje AS kan ikke stilles til ansvar ved eventuelle forsinkelser ved leveranse som SKG Emballasje AS ikke kan råde over. Herunder også forsinkelser fra underleverandører som ikke de kan råde over.

Det tas også forbehold for force majeure ved alle ordremottakelser. Vi forbeholder oss rett til å heve ordren helt eller delvis, eller utsette levering ved streik eller lock-out, ødeleggelser pga. brann- eller vannskader, maskin- og strømsvikt, nasjonale eller internasjonale krigshandlinger, råvaremangel eller andre leveringsproblemer av samme karakter.

Det ytes ikke kompensasjon forbundet med økonomisk tap ved forsinket levering.

Reklamasjon

Annet bruk enn det varen er laget for, er ikke dekket av reklamasjonsretten. Kjøper skal opplyse om tiltenkt bruk før ordren er bekreftet.

All reklamasjon skal meldes skriftlig senest 30 dager etter mottakelse av varene, hvis ikke annet er avtalt ellers anses kunden for å ha akseptert varene. All retur skal være forhåndsavtalt, og skal returneres forsvarlig emballert med følgeseddel.

Ved reklamasjon må det fremlegges prøver eller bilder av det reklamerte produktet.

Ved reklamasjon vil SKG Emballasje AS kreve utfylling av ’Avviksskjema’ som blir sendt på epost.

Kunden må gi full tilgang til varene ved reklamasjon. SKG Emballasje har alle rettigheter for å utføre kontroll på varene. Hvis det viser seg at kunden har forårsaket skaden/feilene på varene, vil ingen kompensasjon bli gitt.

Ved trykkordre må det forekomme feil på over 3 % av leverte varer, for å ha rett på reklamasjon.

SKG emballasje er ikke ansvarlig for eventuelle omsetningstap.

Trykkordre

Etter at kunden har mottatt og godkjent korrektur på trykklar fil, har SKG Emballasje AS intet ansvar for feil eller mangler i trykk dersom dette ikke er skriftlig meddelt til selger, senest innen 3 dager.

Kjøper må regne med noe avvik i fargenyanser i forhold til foreviste fargeprøver på skjerm og utskrifter. Det garanteres ikke mot avsmitting. Spesielt matt trykk kan smitte farge. Kun vesentlige avvik gir grunnlag for reklamasjon.

Målavvikelser på inntil 5 prosent gir ikke grunnlag for reklamasjon.

Det kan forekomme noe avvik i produkter som er håndproduserte.

Handlenett med trykk kan ikke vaskes, da dette vil gå utover trykket og materialet kan krympe.

Kunden må selv innhente rettigheter til bruk av logo/merkevarenavn. Dette må kunne fremlegges på forespørsel. SKG Emballasje tar ikke ansvar for misbruk i henhold til ovenstående.

SKG Emballasje AS tar vare på klisjé (trykkplater) i 2 år fra produksjonsdato. Ved ny ordre blir perioden fornyet. En klisjé har kun en viss levetid.

Rettigheter

SKG Emballasje AS forbeholder retten til å benytte alle produserte varer som vareprøve, og samtidig benytte dette i markedsføringen av SKG Emballasje AS.

Kunden kan skriftlig gjøre en avtale med SKG Emballasje AS, om de ønsker, at varene IKKE skal brukes i markedsføringen.