Nye EU-merker for engangsplast | Plast i produktet | SKG Emballasje - Spesialister innen profilert emballasje
 • Miljø

Nye EU-merker for pappkrus, plastkopper og våtservietter

Fra 3. juli 2021 får en rekke engangsprodukter som inneholder plast nye EU-merker. Merkene er en del av EUs direktiv om plastprodukter. Plastdirektivet gir nye regler for engangsplast, med både nye merker og noen produkter som er totalt forbudt. Det er viktig at alle som bruker slike engangsprodukter gjør seg kjent med de nye reglene. For deg som ikke ønsker stygge merker på din kopp, kan SKG tilby plastfrie alternativer.

Lov å bruke opp emballasjen man allerede har

Miljødepartementet informerer om, at merkeplikt og omsetningsforbud bare gjelder for produkter som har kommet etter 3. juli 2021 til Norge. Det betyr at man kan bruke opp og selge alle engangsprodukter man allerede har fra før denne datoen.

Produkter som får “Plast i Produktet”-merker

Merkingen skal gjøre obs på at plast ikke hører til i naturen, og at vi må håndtere avfall rikitg for å forhindre forsøpling. I SKG Emballsje trykker vi de nye merkenere på våre standard pappkrus, plastbegre og våtservietter.

Nye EU-merker for engangsplast | Plast i produktet | SKG Emballasje - Spesialister innen profilert emballasje
Nye merker på alle pappkrus og plastkopper: minst 1,4×2,8 cm og maks 6×3 cm store

Alle engangsprodukter helt eller delvis laget av plast som blir merket med “PLAST I PRODUKTET”-merket er:

 • Sanitetsprodukter
 • Våtservietter
 • Tobakksvarer med filter og filter til tobakksvarer
 • Drikkebegre og drikkevaremballasje

Produkter som blir forbudt

En rekke andre produkter av plast vil bli totalt forbudt i samme ordning:

 • Bomullspinner og sugerør (untatt medisinsk utstyr)
 • Bestikk (gafler, kniver, skjeer og spisepinner)
 • Tallerkener
 • Rørepinner til drikkevarer
 • Ballongpinner og festemekanismer til slike pinner
 • Matbeholdere, drikkevareemballasje og drikkebegre av isopor (type EPS) inkludert korker og lokk til disse
 • Alle produkter av okso-nedbrytbar plast.

For disse produktene fastlsår EU at det finne gode nok løsninger i ikke-plast. Håpet er, at forbudet reduserer bruken av disse plastartiklene med 1,9 milliarder enheter eller 3.600 tonn årlig i Norge.  

Like symboler i hele EU/EØS

Det har vært kjent lenge, at EU ville samkjøre en ny merkeordning. Forskjellen i merkene for hvert land er bare at teksten står i landets språk. Ellers er symbolet, størrelsen og reglene helt lik over hele over hele EU/ EØS. Miljødirektoratet utarbeider hvordan de nye merkekravene gjennomføres i Norge. Her til lands skal de inn i Avfallsforskriften innen sommer 2021. Mange produsenter og importører har derfor allerede begynt å fase ut de produktene som blir regulert.

Klistremerker i overgangen

I en overgangsperiode er det ok å bruke klistremerker på produkter. Både EU og Norge er svært fosinket i sin lovgivingsprosess. Produsenter, importører og leverandører står fortsatt uvitende hvordan de nye reglende konkret skal bli. Derfor vil det bli tillat med en overgangsløsning med klistremerker, der man ikke rekker å omstille produksjon eller stoppe import til norsk marked i tide.

Plastfrie kopper uten Plast i produktet-merker

Ønsker du et design uten merker, så kan du velge en plastfri variant av engangskoppen. Denne typen drikkebeger slipper de nye merkene.

Forskjellen til vanlige pappkrus ligger i miljøvennlighet og pris. En plastfri kopp er dyrere enn vanlige kopper, fordi den er nyutviklet, produksjon er mer komplisert og råvarene er dyrere.

Utfordringen for miljøet er, at papir fort blir gjennomvåt. Papiroverflater må behandles med et barrierelag for å holde tett. Mange andre miljøkopper bruker bioplast, et mineralbasert lag, voks eller et belegg som kan fjernes i vannbad. Mange av disse inneholder fortsatt plast, og de fleste forurenser gjenvinningsprosessen om de havner i papiravfallet. Plastfrie kopper fra SKG er laget av ingenting annet enn papir i barrierelaget. Disse er derfor en mer miljøvennlig og naturlig alternativ.

SKG-koppene har fått et HTP-sertifikat fra Institut cyclos. Det sier at de består av 100% rent fiber, og har en høy grad av mer enn 95% gjenvinnbarhet. På sikt håper vi derfor, at våre plastfrie kopper kan bli til nytt papir. Men foreløpig er materialet er så ny på markedet, at det tiårs gamle avfallskretsløpet i Norge ikke kan behandle dem riktig enda.

Enn så lenge kan du være trygg på, at din miljøkopp fra SKG

 • kan designes akkurat som du vil uten EU-merker for plast i produktet
 • har ingen PE i barrieren
 • får ingen EU-merker for plast i produktet
 • bidrar til mindre forsøpling, og
 • etterlater ingen mikroplsat i naturen, i havet og på fjellet.

Les mer

Engangsprodukter i plast blir forbudt – Miljødirektoratet 11.03.2021
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mars-2021/engangsprodukter-i-plast-blir-forbudt/

EU-direktiv om plastprodukter: Norsk gjennomføring – Miljødirektoratet
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/regelverk/produktforskriften/plastdirektivet

Krav til merking av engangs plastprodukter – Grønt Punkt 24.1.2021
https://www.grontpunkt.no/nyhet/krav-til-merking-av-engangs-plastprodukter/