Situasjonen i Europa: Prisøkninger
  • Prisøkninger

Situasjonen i Europa

Det har vært store prisøkninger det siste året på flere områder. Prisveksten skyldes en rekke hendelser i verden:

  • Fabrikker har stengt ned som følge av høye energipriser, råvaremangel og mangel på arbeidskraft.
  • Transport og vareflyt i verden er forstyrret etter nedstengninger. Bare i Europa mangler det over 400 000 yrkessjåfører.
  • Eksportstopp av varer fra Asia og Amerika og storprodusenter som rasjonerer.
  • Rekordhøye energipriser som fører til dyrere produksjon og transport
  • Sanksjoner mot Russland har forsterket utfordringene med transport, råvarer og energi.

Lite tilgang og økt etterspørsel i pandemien

Under pandemien ble det mangel på råvarer som plast og papir, samtidig som etterspørselen økte. Flere fabrikker måtte stenge ned grunnet mangel på arbeidskraft som igjen resulterte i redusert produksjon.

I denne perioden ble det heller ikke eksportert like store mengder råvarer fra storprodusenter i Asia eller Amerika. Den globale transportkjeden ble forstyrret av stengte knutepunkter og manglende arbeidskraft, som fortsatt fører til transportmangel. Noen land valgte å beholde sine egenproduserte råvarer.

Transportproblematikken skyldes blant annet mangel på yrkessjåfører og logistikkpersonal på knutepunktene, et voksende problem som har blitt verre i løpet av pandemien. I Europa mangler det over 400 000 sjåfører.

Situasjonen i Ukraina og Russland

Sanksjoner mot Russland har ført til at det har blitt enda vanskeligere med råvarer og energi. Det har vært en økning i energipriser med over 600% sammenlignet med mars 2021.

Europa er i en vedvarende energikrise, noe forbrukerne også har blitt rammet av. Produksjoner betaler en høyere pris for elektrisitet enn normalt, som gjør at det blir dyrere å produsere produkter. Noen fabrikker kutter ned på strømmen for å levere energi til forbrukere.

Produksjoner for råvarer melder enda høyere priser og lengre leveringstider på toppen av hva som er tilfelle til nå. Bare i Italia er det 6 papirproduksjoner som har stengt ned fabrikkene etter begynnelsen av krigen. Høye energi kostnader gjør det ulønnsomt å produsere papir.

Vår anbefaling: Sikre deg forutsigbare leveranser

Summen av alt dette har resultert i økte priser.

Vi anbefaler våre kunder å ikke vente med sine bestillinger, men heller sikre seg leveranser, da vi ikke vet hvordan dette vil utvikle seg i tiden fremover.

Vi håper dere tar dette med i betraktning når dere vurderer våre tilbud.

Kilder